Hội thảo “ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỌC CÙNG CỘNG ĐỒNG (CEL/SL) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM” diễn ra vào ngày 05 – 06/12/2020 tại Đà Nẵng với sự đồng tổ chức của các đơn vị:

  • Đơn vị tài trợ chính: Quỹ Viện trợ Ireland (IrishAid) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
  • Đơn vị bảo trợ chuyên môn: Tổ chức Vietnam Campus Engage (VCE)
  • Đơn vị tổ chức chính: Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng – Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (CELC-DAU)

Mô hình Học cùng cộng đồng – Community-Engaged Learning (CEL) hoặc Service Learning (SL) là một phương pháp dạy và học kết hợp với các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thông qua sự hướng dẫn của người dạy và sự tự phản ánh (Reflection) của người học, làm giàu thêm những trải nghiệm học tập, xây dựng trách nhiệm công dân và làm vững mạnh cộng đồng. 

Nhận thấy tính hữu ích và sự phù hợp của mô hình này đối với phát triển giáo dục đai học, tháng 9/2018, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thành lập Trung tâm Học tập Gắn kết Cộng đồng (CELC-DAU) nhằm tăng cường chất lượng giảng dạy, nâng cao kiến thức chuyên môn, ý thức và trách nhiệm của sinh viên đối với cộng đồng và các vấn đề xã hội. Trong 3 năm hoạt động, Trung tâm CELC-DAU là một thành viên tích cực của Liên minh các trường đại học ứng dụng mô hình Học cùng cộng đồng tại Việt Nam (CELA). 

Tháng 12/2020, CELC-DAU đồng phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và Tổ chức Vietnam Campus Engage tổ chức Hội thảo: “Ứng dụng Mô hình Học cùng cộng đồng (CEL/SL) trong giáo dục đại học Việt Nam” nhằm mục đích:

  • Giới thiệu những ứng dụng mô hình CEL/SL tại các trường đại học Việt Nam;
  • Tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên về ứng dụng mô hình CEL/SL trong giảng dạy, nghiên cứu và thực hiện dự án;
  • Giao lưu, kết nối, mở rộng mạng lưới CEL/SL giữa các trường đại học, các tổ chức Phi chính phủ và các tổ chức khác trong cả nước;
  • Thảo luận, xây dựng hướng phát triển của Liên minh các trường đại học tham gia mô hình Học cùng cộng đồng tại Việt Nam (CELA) trong tương lai;

Ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm và đóng góp ý kiến nhiệt tình từ quý vị đại biểu tham gia Hội thảo.  

BAN TỔ CHỨC

Xem thông tin chương trình hội thảo tại đây