Ngày 24/09/2021, chương trình Webinar 1: “Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19” đã kết thúc thành công với sự tham gia của gần 80 đại biểu đến từ 57 trường đại học, cao đẳng và các tổ chức xã hội trong cả nước.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu ra mắt của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam với hơn 170 thành viên đến từ 86 đại học, cao đẳng trên khắp cả nước.

Ngày 24/09/2021, Webinar “Học thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL trong bối cảnh Covid-19” với sự tham gia của 80 học giả từ 57 trường đại học trên khắp cả nước – đánh dấu hoạt động đầu tiên của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam, đã kết thúc thành công.

Các bài trình bày của các diễn giả đưa ra nhiều góc nhìn đa dạng, tham khảo các hoạt động đáp ứng với Covid-19 trên toàn cầu đến các khởi xướng của các đại học ở Việt Nam mới đây. Từ các lưu ý cho giảng viên hướng dẫn đến các vấn đề đạo đức và quản lý rủi ro ra sao khi giảng dạy e-SL/CEL trong bối cảnh đại dịch.

Dù thời gian cho phần thảo luận nhóm khá hạn chế, các học giả từ khắp mọi miền vẫn sôi nổi đưa ra nhiều ý tưởng đa dạng cho vai trò của giáo dục bậc cao, như lấp khoảng trống trong dịch vụ công hỗ trợ nhóm người yếu thế; thúc đẩy sự hợp tác giữa đại học và các tổ chức cộng đồng, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; vai trò đi đầu trong chuyển đổi số cho giáo dục và cơ quan dịch vụ công; đến nguồn dữ liệu và nghiên cứu vận động chính sách.

Ý kiến chung của các học giả tham gia Webinar về vai trò của đại học – giáo dục bậc cao nói chung – là hãy tùy theo những nguồn lực, những điểm mạnh của từng trường, hỗ trợ phục vụ công và đóng góp cho công cuộc tái thiết đất nước – đã được xem như là tuyên ngôn của VNES. Điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết chính trong giai đoạn này khi các cộng đồng dễ tổn thương, nền kinh tế quốc gia, ngân sách nhà nước, hệ thống chăm sóc sức khỏe và tâm lý con người hiện nay đều đã và đang kiệt quệ qua đại dịch.

Xin trích lại lời của bà Gianna Pomata – Cựu giáo sư Viện Lịch sử Y khoa, Đại học John Hopkins – “Đại dịch Cái chết Đen (Black Death) đã thực sự đánh dấu cái kết của thời kỳ Trung cổ, và bắt đầu một cái gì đó khác. “Cái gì đó” chính là thời kỳ Phục Hưng, và các đại học của ngày đó đã giúp xây dựng lại những nền kinh tế sụp đổ và những cộng đồng tan nát. Liệu khi Covid-19 qua đi, lịch sử sẽ viết lại những điều tương tự về vai trò của giáo dục bậc cao hôm nay?”

Các học giả, các đại học của Việt Nam cũng như trên thế giới, đã và đang cam kết sẵn sàng viết nên lịch sử đó.

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – xin hân hạnh đồng hành cùng các học giả và cơ sở giáo dục bậc cao trong sứ mạng này.

Hẹn gặp lại các học giả kết nối cộng đồng tại các webinar và sự kiện tiếp theo của mạng lưới VNES.