[Vietnamese below]

In the year of 2021, Vietnam witnessed the biggest movement of volunteerism and support from many individuals and entities, non-profit and non-governmental organizations, to the fight against the Covid-19 pandemic. Higher education institutions (HEIs) are not exceptional.
HEIs have been filling the gaps of deficiencies of governmental resources and services. Many medical and health care HEIs and engaged scholars support physical and mental health care in general for communities and the Covid-19 patients in particular. Not only in health care, but many higher education institutions also support vulnerable communities in many ways in need, including supporting public or non-profit organizations turning to digital infrastructure, supporting in recovering the economy, in policy advocacy…
Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL) certainly emerges from challenges and also opportunities out of the Covid-19 and its post pandemic time. The needs from broken economics and vulnerable communities are much bigger, and the compelling of giving and supporting from students and faculties is also stronger.
This is time for acknowledging those achievements and impacts, and also addressing those challenges and needs. For that reason, Vietnam Campus Engage (Center for Community Engagement Education) – which found and coordinates the Vietnam Network of Engaged Scholars in 2021, with the support from German Academic Exchange Service (DAAD) organizes the workshop “SL/CEL and the transformation and emerging roles of HE in the time of Covid-19 and post pandemic” on December 8-9th, 2021.

Năm 2021, Việt Nam chứng kiến sự bùng nổ của phong trào thiện nguyện và được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, đoàn thể, các tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ, nhằm chống lại đại dịch Covid-19. Các cơ sở giáo dục đại học (HEIs) không phải là ngoại lệ.
Giáo dục đại học đã và đang lấp đầy các khoảng trống thiếu hụt nguồn lực và dịch vụ của chính phủ. Nhiều cơ sở giáo dục đại học về y tế và chăm sóc sức khỏe cùng với các học giả đã tham gia hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần cho cộng đồng nói chung và các bệnh nhân Covid -19 nói riêng. Không chỉ lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhiều cơ sở giáo dục đại học cũng chung tay giúp đỡ cộng đồng bị tổn thương bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm hỗ trợ các tổ chức công hoặc phi lợi nhuận phát triển cơ sở hạ tầng chuyển đổi số về kinh tế và vận động chính sách…
Trong bối cảnh đại dịch và hậu đại dịch covid-19, Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều thách thức nhưng cũng có không ít các cơ hội. Nhu cầu từ những nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề và những cộng đồng bị tổn thương tăng cao, cùng với đó sức hút của sự đóng góp và hỗ trợ đến từ sinh viên, các giảng viên sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.
Đây là lúc để thừa nhận những thành tựu và tác động đem lại, đồng thời cũng là lúc giải quyết những thách thức và nhu cầu. Vì lý do đó, Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) – đã thành lập và điều phối mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Campus Engage) trong năm 2021, với sự hỗ trợ từ cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức hội thảo “SL/CEL: Sự chuyển đổi và vai trò mới của Giáo dục Đại học trong và hậu đại dịch covid-19” từ ngày 8-9 tháng 12, năm 2021.

Agenda of the workshop

Link for registration here

Registration by QR code here: