VNES Vietnam Network of Engaged Scholars (Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam)
VNES Vietnam Network of Engaged Scholars
(Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam)

Service-Learning (SL) : là một trải nghiệm mang tính học tập có cấu trúc, kết hợp hoạt động phục vụ cộng đồng với các mục tiêu học tập rõ ràng, có sự chuẩn bị, và có phản hồi. (Jacob 1996; Seifer 1998; National Service-Learning Clearinghouse, 2007)
Community-Engaged Learning (CEL): mô tả sự hợp tác giữa đại học và những cộng đồng lớn hơn của họ [địa phương, quốc gia, toàn cầu] để trao đổi  kiến thức và nguồn lực cùng có lợi cho các bên trong bối cảnh quan hệ đối tác và tương hỗ. (Carnegie Foundation, 2006)
VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars là Mạng lưới các học giả (giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại các cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam.

Các hoạt động của VNES:

Nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển giáo dục thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL qua các hoạt động trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL dưới nhiều hình thức như thảo luận nhóm, nhóm/cộng đồng học tập (learning communities), hội thảo, webinars, cung cấp tài liệu và các khóa tập huấn liên quan SL/CEL.
Các khoản tài trợ nhỏ; các gói tư vấn; các giải thưởng khuyến khích nỗ lực của các học giả thành viên mạng lưới; hỗ trợ thành viên phát triển môn học SL/CEL; các nghiên cứu, dự án SL/CEL và các cơ hội nâng cao năng lực khác sẽ thường xuyên được công bố trên các phương tiện truyền thông của mạng lưới.
Kết nối chia sẻ, hỗ trợ các nguồn lực trong phát triển SL/CEL bao gồm hỗ trợ truyền thông khuyến khích thành tựu của các thành viên và đơn vị thành viên mạng lưới; truyền thông tăng nhận thức, khuyến khích phát triển SL/CEL và truyền thông vận động chính sách hỗ trợ SL/CEL.

Quyền lợi của các thành viên đăng ký tham gia mạng lưới

– Được ưu tiên khi đăng ký tham gia các hội thảo, hội nghị toàn quốc của Vietnam Campus Engage tổ chức hoặc phối hợp tổ chức không giới hạn trong mạng lưới.
– Được nhận các bản cập nhật thông tin các hoạt động của mạng lưới và các cơ hội tài trợ, cơ hội nâng cao năng lực từ CELA và VNES  thông qua email đăng ký.
– Được nộp đơn cho các cơ hội tài trợ, cơ hội nâng cao năng lực, cơ hội nhận các giải thưởng và các cơ hội khác từ mạng lưới.
– Được mạng lưới hỗ trợ truyền thông các hoạt động và thành tựu của các thành viên/cơ sở trường của thành viên trong lĩnh vực SL/CEL.
– Được đăng ký tham gia các hoạt động webinar theo chủ đề nâng cao năng lực SL/CEL dành cho VNES cũng như các dịch vụ khác dành cho mạng lưới.
– Tham gia thảo luận, chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện SL/CEL giữa giảng viên trong mạng lưới VNES, đóng góp ý kiến cho hoạt động của mạng lưới trong các giai đoạn tiếp theo.
– Tham gia các nhóm thường xuyên chia sẻ thông tin và nguồn lực, tư vấn và hỗ trợ phát triển SL/CEL.

Quy tắc mạng lưới – Nghĩa vụ của thành viên

– Tôn trọng các nguyên tắc chung khi tham gia mạng lưới, bao gồm các nguyên tắc giao tiếp trong các trang fanpage, các hội thảo, các webinar hay các nhóm kín.
– Tinh thần hợp tác, chia sẻ, vì sứ mạng giáo dục thế hệ trẻ và phụng sự phát triển xã hội.
– Dân chủ, phản biện tích cực nhưng tôn trọng sự khác biệt.
– Không cực đoan về tôn giáo và chính trị. 

Một số hoạt động sắp triển khai đến cuối năm 2021

Chuỗi 8 webinar theo các chủ đề nâng cao năng lực SL/CEL từ tháng 9/2021 đến 1/2022 với sự tham gia của các diễn giả trong và ngoài nước
– Khởi động Group VNES
– Website và và fanpage Liên minh Học cùng Cộng đồng (CELA) hỗ trợ truyền thông và nguồn lực SL/CEL
– Phát động Chương trình giải thưởng Engaged Achievement và Engaged Scholars
– Hội thảo quốc gia cuối năm 2021

Cách thức đăng ký thành viên mạng lưới VNES

– Thông tin chung và đăng ký nhận thông tin/bản tin qua email (Bắt buộc): (Đăng ký)
– Tham gia group VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars: (Đăng ký)
– Theo dõi hoạt động trên fanpage CELA (Link)
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ email: engaged.network@vietnamcampusengage.org
——–

Vietnam Campus Engage (VCE)
Vietnam Campus Engage (VCE) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2018. Chúng tôi là một trung tâm nguồn cho các trường đại học Việt Nam cam kết thúc đẩy giáo dục công dân để chuyển đổi thế hệ và chuyển đổi xã hội. Sứ mệnh của chúng tôi là thúc đẩy môi trường để phát triển cộng đồng học tập và giải quyết các nhu cầu của cộng đồng bằng cách xây dựng năng lực và quan hệ đối tác, đồng thời mở ra các cuộc đối thoại giữa các cơ sở giáo dục đại học, các khoa ngành, sinh viên, các tổ chức cộng đồng, các doanh nghiệp và nhà nước, đồng thời hướng đến một xã hội bền vững cho tất cả mọi người.
Tầm nhìn của chúng tôi: Chúng tôi hình dung sự tham gia của cộng đồng và giáo dục công dân toàn cầu như một phương tiện để chuyển đổi xã hội của chúng tôi. (link)

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tập trung vào các hoạt động phát triển thanh niên, các hoạt động phát triển cộng đồng và trao đổi tình nguyện quốc tế. Được thành lập năm 2009 tại Hà Nội, CSDS phát triển và thực hiện đa dạng các hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau trên cả nước nhằm góp phần tạo nên những thay đổi tích cực tại Việt Nam. Sứ mệnh của chúng tôi là trao quyền và hỗ trợ cho giới trẻ bằng cách cung cấp những cơ hội và kĩ năng cần thiết để họ trở thành những tác nhân của sự thay đổi và phát triển bền vững trong cộng đồng. (link)

Liên minh Học cùng Cộng đồng (CELA)
Liên Minh Học Cùng Cộng Đồng bao gồm các trường Đại Học; các tổ chức phi chính phủ/cộng đồng và cá nhân ứng dụng mô hình học cùng cộng đồng (CEL/SL) trong giáo dục Đại Học Việt Nam. CELA hiện do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) và Tổ chức Vietnam Campus Engage (VCE) đồng quản lý và phát triển dưới sự tài trợ của Cơ quan Viện trợ Ireland (IrishAid). (link)