Năm 2021

Chương trình Đề cử Giải thưởng Engaged Achievement và Engaged Scholar 2021 dành cho thành viên VNES. Thông tin chương trình ở đây.

Chương trình tư vấn Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES. Thông tin chương trình ở đây

Thông báo Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL 2021 dành cho thành viên VNES. Xem thông tin chi tiết và tải mẫu hồ sơ tại đây