Tư vấn Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)  dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng 

Service-Learning (SL): là một trải nghiệm học tập có cấu trúc, kết hợp hoạt động phục vụ cộng đồng với các mục tiêu học tập rõ ràng, có sự chuẩn bị, và có phản hồi (Jacob 1996; Seifer 1998; National Service-Learning Clearinghouse, 2007).

Community-Engaged Learning (CEL): mô tả sự hợp tác giữa đại học và những cộng đồng lớn hơn của họ [địa phương, quốc gia, toàn cầu] để trao đổi  kiến thức và nguồn lực cùng có lợi cho các bên trong bối cảnh quan hệ đối tác và tương hỗ (Carnegie Foundation, 2006).

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars – gọi tắt là VNES) bao gồm giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự liên quan Service Learning/Community-Engaged Learning (Học thông qua phục vụ cộng đồng  – SL/CEL) tại các cơ sở giáo dục bậc cao ở Việt Nam. 

Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

 1. Mục tiêu chương trình: 
 • Hỗ trợ các giảng viên/thành viên VNES xây dựng đề cương và/hoặc kế hoạch chi tiết cho môn học/dự án/hoạt động SL/CEL: 
  • Môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm.
  • Dự án/thực tập/các hoạt động học tập SL/CEL có hình thức tính điểm khác. 
 • Hỗ trợ giảng viên hoàn thành mẫu đề xuất chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL  dành cho thành viên VNES
 1. Hình thức tư vấn: 
 • Tùy theo đặc điểm cụ thể của từng yêu cầu tư vấn, chương trình sẽ có các hỗ trợ theo hình thức thảo luận cá nhân/nhóm dựa trên nội dung ý tưởng/đề cương hoạt động của từng giảng viên/thành viên.
 1. Điều kiện tham gia:
 • Là thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng ;
 • Là giảng viên, nhân sự cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam, mong muốn khởi xướng và phát triển hoạt động giảng dạy theo phương pháp học thông qua phục vụ cộng đồng lồng ghép SL/CEL;
 1. Đăng ký chương trình tư vấn: 
 • Thời hạn đăng ký đợt 1: 17:00 Ngày 20/10/2021 (Ban tổ chức sẽ đóng đăng ký sớm trong trường hợp đã nhận đủ đơn đăng ký tư vấn đạt yêu cầu)
 • Link đăng ký: Link
 1. Liên hệ: engaged.network@vietnamcampusengage.org 

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars)  hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

Tìm hiểu thêm về VNES tại đây.Đăng ký tham gia VNES tại đây.

Webinar 1: Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19

Ngày 24/09/2021, chương trình Webinar 1: “Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19” đã kết thúc thành công với sự tham gia của gần 80 đại biểu đến từ 57 trường đại học, cao đẳng và các tổ chức xã hội trong cả nước.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu ra mắt của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam với hơn 170 thành viên đến từ 86 đại học, cao đẳng trên khắp cả nước.

Ngày 24/09/2021, Webinar “Học thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL trong bối cảnh Covid-19” với sự tham gia của 80 học giả từ 57 trường đại học trên khắp cả nước – đánh dấu hoạt động đầu tiên của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam, đã kết thúc thành công.

Các bài trình bày của các diễn giả đưa ra nhiều góc nhìn đa dạng, tham khảo các hoạt động đáp ứng với Covid-19 trên toàn cầu đến các khởi xướng của các đại học ở Việt Nam mới đây. Từ các lưu ý cho giảng viên hướng dẫn đến các vấn đề đạo đức và quản lý rủi ro ra sao khi giảng dạy e-SL/CEL trong bối cảnh đại dịch.

Dù thời gian cho phần thảo luận nhóm khá hạn chế, các học giả từ khắp mọi miền vẫn sôi nổi đưa ra nhiều ý tưởng đa dạng cho vai trò của giáo dục bậc cao, như lấp khoảng trống trong dịch vụ công hỗ trợ nhóm người yếu thế; thúc đẩy sự hợp tác giữa đại học và các tổ chức cộng đồng, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; vai trò đi đầu trong chuyển đổi số cho giáo dục và cơ quan dịch vụ công; đến nguồn dữ liệu và nghiên cứu vận động chính sách.

Ý kiến chung của các học giả tham gia Webinar về vai trò của đại học – giáo dục bậc cao nói chung – là hãy tùy theo những nguồn lực, những điểm mạnh của từng trường, hỗ trợ phục vụ công và đóng góp cho công cuộc tái thiết đất nước – đã được xem như là tuyên ngôn của VNES. Điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết chính trong giai đoạn này khi các cộng đồng dễ tổn thương, nền kinh tế quốc gia, ngân sách nhà nước, hệ thống chăm sóc sức khỏe và tâm lý con người hiện nay đều đã và đang kiệt quệ qua đại dịch.

Xin trích lại lời của bà Gianna Pomata – Cựu giáo sư Viện Lịch sử Y khoa, Đại học John Hopkins – “Đại dịch Cái chết Đen (Black Death) đã thực sự đánh dấu cái kết của thời kỳ Trung cổ, và bắt đầu một cái gì đó khác. “Cái gì đó” chính là thời kỳ Phục Hưng, và các đại học của ngày đó đã giúp xây dựng lại những nền kinh tế sụp đổ và những cộng đồng tan nát. Liệu khi Covid-19 qua đi, lịch sử sẽ viết lại những điều tương tự về vai trò của giáo dục bậc cao hôm nay?”

Các học giả, các đại học của Việt Nam cũng như trên thế giới, đã và đang cam kết sẵn sàng viết nên lịch sử đó.

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – xin hân hạnh đồng hành cùng các học giả và cơ sở giáo dục bậc cao trong sứ mạng này.

Hẹn gặp lại các học giả kết nối cộng đồng tại các webinar và sự kiện tiếp theo của mạng lưới VNES.

Tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)

Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

Mục tiêu chương trình

 • Hỗ trợ các thành viên VNES chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ môn học/dự án/hoạt động sẵn có sang phương pháp SL/CEL;
 • Hỗ trợ phát triển và thực hiện các môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm hoặc các hoạt động học tập có tính điểm khác cho các giảng viên, khoa, ngành các cơ sở giáo dục bậc cao đã đăng ký thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars).

Thời hạn nhận đề xuất tài trợ: 17:00 giờ ngày 16/10/2021

Công bố kết quả: Ngày 23/10/2021

Thông tin chi tiết: Xem các tài liệu “Thông báo chương trình tài trợ”; “Mẫu đề xuất tài trợ”; và “Mẫu đề xuất kinh phí dưới đây”

Liên hệ: Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến email engaged.network@vietnamcampusengage.org

Lưu ý: Chương trình tài trợ là một trong các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam. Đăng ký thành viên mạng lưới ở đây. Danh sách các trường, viện, cơ sở có thành viên VNES ở đây.