INSTITUTIONALIZATION OF SERVICE LEARNING/COMMUNITY ENGAGED LEARNING (SL/CEL) IN HIGHER EDUCATION

[Vietnamese below]

 1. Introduction:

2021 is a challenging year when the pandemic has impacted many aspects, from mental health to physical health, economic issues, culture, social life of many people. However, besides those challenges, the pandemic is also an opportunity for higher education institutions to make positive changes and come together to connect and creatively solve common problems. It can be seen that during the past year, universities/colleges are making more efforts than ever to transform teaching and learning, as well as carry out another very important mission: serving the community. This spirit is clearly demonstrated with many initiatives in the SL/CEL model that have been implemented in national and international universities. Thereby, once again SL/CEL is proven to be an effective method in 3 important missions of higher education: Teaching – Research – Community Service.

Also in 2021, with an effort to connect universities to participate in community activities, VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars – organized by Vietnam Campus Engage (VCE) was founded with coordination from the Center for Sustainable Development Studies (CSDS), funding from Irish AID and the cooperation of the German Academic Exchange Service (DAAD) Office in Hanoi, has been very effective in capacity building and SL/CEL development. Up to now, the network has attracted the participation of more than 300 members who are lecturers, researchers, leaders and higher education personnel related to SL/CEL at 120 universities and colleges, research centers and institutes in Vietnam. This shows the growing interest of Scholars in community service.

To close the year 2021 with many imprints, the Virtual Workshop on Institutionalization of Service Learning/Community Engaged Learning (SL/CEL) in higher education will be held on January 14, 2022 with the aim:

 • Connecting, enhancing exchange, discussion, sharing of academics and practical models of SL/CEL domestically and internationally;
 • Sharing experiences in bringing the SL/CEL model into the training system of international universities (from the US, Ireland and Hong Kong);
 • Honoring the achievements of Vietnamese scholars in community service activities;
 • Announce the results of activities in 2021 and discuss the implementation plans in 2022 of VNES.
 1. Board of organizers:
 • Vietnam Campus Engage (VCE)
 • Center for Sustainable Development Studies (CSDS)
 • Danang Architecture University (DAU)
 1. Sponsors: IrishAid
 1. Attendees
 • University leaders and educational managers, lecturers and university staff involved in community activities.
 • Members of VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars
 • Community organizations that are interested in and have partnerships with universities
 1. Format of Conference: Online via Zoom platform
 2. Date: January 14, 2022
 3. Time:
 • 8.30 am – 16:00 pm Indochina time on
 • In Portland, OR, USA: January 13, 2022. 17.30 pm – January 14, 2022 01.00 am
 • In Dublin, County Dublin, Ireland: January 14, 2022. 1.30 am – 9.00 am
 • In Hongkong: January 14, 2022 9.30 am – 17.00 pm
 1. Contact: VNES – Vietnam Network of Engaged Scholars

Email: engaged.network@vietnamcampusengage.org.

[Vietnamese]

 1. Bối cảnh:

2021 là một năm nhiều biến động. Ảnh hưởng mang tính toàn cầu của đại dịch đã tác động đến nhiều mặt, từ sức khỏe tinh thần đến thể chất, các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội đời sống của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức đó, đại dịch cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục bậc cao có những chuyển mình tích cực và xích lại gần nhau để kết nối, cùng sáng tạo giải quyết vấn đề chung. 

Cũng trong năm 2021, với nỗ lực kết nối các trường đại học tham gia vào các hoạt động cộng đồng, VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – đã hoạt động rất hiệu quả trong việc nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển SL/CEL. Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới thu hút sự tham gia của hơn 300 thành viên là các giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại 120 trường đại học, cao đẳng, trung tâm, viện nghiên cứu tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các Học giả đến các vấn đề hỗ trợ và phục vụ cộng đồng.  

Để khép lại năm 2021 với nhiều dấu ấn, Hội thảo Quốc gia Phục vụ cộng đồng trong hệ thống đào tạo của giáo dục bậc cao – chương trình tổng kết của VNES năm 2021- được tổ chức vào ngày 14/01/2022 nhằm mục đích:

 • Kết nối, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL trong nước và quốc tế; 
 • Chia sẻ các kinh nghiệm đưa mô hình SL/CEL vào hệ thống đào tạo của các đại học quốc tế (từ Hoa Kỳ, Ireland và Hồng Kông);
 • Tôn vinh các thành tựu của học giả Việt Nam trong hoạt động phục vụ cộng đồng;
 • Thông báo kết quả hoạt động trong năm 2021 và thảo luận các kế hoạch triển khai trong năm 2022 của VNES.
 1. Đơn vị tổ chức
 • Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage)
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
 • Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
 1. Đơn vị tài trợ:
 • Quỹ viện trợ Ireland (IrishAid)  
 1. Đối tượng tham dự: 
 • Nhân sự lãnh đạo đại học và quản lý đào tạo, giảng viên và nhân sự đại học liên quan hoạt động kết nối cộng đồng
 • Thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam
 • Các tổ chức cộng đồng quan tâm và có hợp tác với các trường đại học
 1. Hình thức Hội thảo: Trực tuyến qua nền tảng Zoom
 2. Chương trình hội thảo:
 1. Thời gian: từ 8:30 am – 16:00 pm ngày 14 tháng 01, 2022
 2. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh
 3. Link đăng ký: Link
 4. Thời hạn đăng ký: 17:00 pm ngày 8/1/2022

Nhân sự Đại học và Cộng đồng quan tâm lĩnh vực này nhưng chưa phải là thanh viên, xin vui lòng:

 • Đăng ký thành viên tại: Link
 • Tham gia vào group VNES tại: Link

Mọi thắc mắc liên quan đến hội thảo xin vui lòng liên hệ đến Ban điều phối qua email engaged.network@vietnamcampusengage.org. Sự tham gia của Quý vị sẽ đóng góp vào thành công cho chương trình. Ban điều phối rất mong nhận được sự quan tâm và hẹn gặp Quý vị tại Hội thảo. 

Trân trọng,

Ban điều phối VNES

Mời đề cử Giải thưởng Engaged Achievement 2021 và Engaged Scholar 2021

Kính gửi Quý đồng nghiệp, thành viên VNES,

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2021, VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – xin gửi đến Quý đồng nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn tận tâm trong sự nghiệp truyền đạt tri thức và nhiệt huyết cho các thế hệ mai sau.

Cũng nhân ngày tôn vinh các nhà giáo, Ban điều phối VNES xin thông báo về chương trình Giải thưởng Engaged Achievement 2021Engaged Scholar 2021 – một khởi xướng của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – Vietnam Campus Engage (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

Ngoài sự tôn vinh và quảng bá cho hoạt động/khởi xướng học tập, nghiên cứu thông qua Học thông qua phục vụ cộng đồng (Service-Learning/Community-Engaged Learning SL/CEL) của quý học giả – thành viên VNES, giải thưởng bao gồm khoản hỗ trợ tài chính nhỏ nhằm khuyến khích các học giả phát triển và duy trì các khởi xướng này. Hơn thế, VNES ghi nhận thành tựu và chia sẻ thông tin những thành tựu này đến với toàn mạng lưới và đông đảo công chúng nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động SL/CEL tại các cơ sở giáo dục bậc cao cũng như khuyến khích phát triển quan hệ đối tác đại học-cộng đồng.

Thời hạn nộp đơn đề cử: 17:00 Ngày 15/12/2021

Cơ cấu giải thưởng: 

 • Giải Engaged Achievement: dành cho các tập thể (các chương trình/dự án quy mô lớn do bộ môn, khoa, ngành trung tâm… thuộc trường đại học/cao đẳng)
  • Giá trị giải thưởng: 10.000.000 đồng/giải.
 • Giải Engaged Scholar: dành cho các cá nhân/nhóm quy mô nhỏ (Các môn học/hoạt động/dự án ở quy mô nhỏ do 1 giảng viên hoặc một nhóm giảng viên thuộc trường đại học/cao đẳng). Sinh viên/nhóm sinh viên cũng có thể được đề cử nếu là dự án xuất sắc do sinh viên khởi xướng.
  • Giá trị giải thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

Thông tin chi tiết:

Tải Thông báo đề cử:

Tải Đơn đề cử:

VNES khuyến khích nhiều đơn vị, cá nhân từ nhiều vùng miền khác nhau tham gia Giải thưởng.

Hồ sơ đề cử Giải thưởng và các thông tin, tài liệu khác vui lòng gửi đến email: engaged.network@vietnamcampusengage.org với tiêu đề: Ứng cử Giải thưởng Engaged Achievement/ Engaged Scholar 2021 [tên đơn vị/cá nhân được đề cử].

Tư vấn Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)  dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng 

Service-Learning (SL): là một trải nghiệm học tập có cấu trúc, kết hợp hoạt động phục vụ cộng đồng với các mục tiêu học tập rõ ràng, có sự chuẩn bị, và có phản hồi (Jacob 1996; Seifer 1998; National Service-Learning Clearinghouse, 2007).

Community-Engaged Learning (CEL): mô tả sự hợp tác giữa đại học và những cộng đồng lớn hơn của họ [địa phương, quốc gia, toàn cầu] để trao đổi  kiến thức và nguồn lực cùng có lợi cho các bên trong bối cảnh quan hệ đối tác và tương hỗ (Carnegie Foundation, 2006).

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars – gọi tắt là VNES) bao gồm giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự liên quan Service Learning/Community-Engaged Learning (Học thông qua phục vụ cộng đồng  – SL/CEL) tại các cơ sở giáo dục bậc cao ở Việt Nam. 

Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

 1. Mục tiêu chương trình: 
 • Hỗ trợ các giảng viên/thành viên VNES xây dựng đề cương và/hoặc kế hoạch chi tiết cho môn học/dự án/hoạt động SL/CEL: 
  • Môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm.
  • Dự án/thực tập/các hoạt động học tập SL/CEL có hình thức tính điểm khác. 
 • Hỗ trợ giảng viên hoàn thành mẫu đề xuất chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL  dành cho thành viên VNES
 1. Hình thức tư vấn: 
 • Tùy theo đặc điểm cụ thể của từng yêu cầu tư vấn, chương trình sẽ có các hỗ trợ theo hình thức thảo luận cá nhân/nhóm dựa trên nội dung ý tưởng/đề cương hoạt động của từng giảng viên/thành viên.
 1. Điều kiện tham gia:
 • Là thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng ;
 • Là giảng viên, nhân sự cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam, mong muốn khởi xướng và phát triển hoạt động giảng dạy theo phương pháp học thông qua phục vụ cộng đồng lồng ghép SL/CEL;
 1. Đăng ký chương trình tư vấn: 
 • Thời hạn đăng ký đợt 1: 17:00 Ngày 20/10/2021 (Ban tổ chức sẽ đóng đăng ký sớm trong trường hợp đã nhận đủ đơn đăng ký tư vấn đạt yêu cầu)
 • Link đăng ký: Link
 1. Liên hệ: engaged.network@vietnamcampusengage.org 

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars)  hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

Tìm hiểu thêm về VNES tại đây.Đăng ký tham gia VNES tại đây.

Webinar 1: Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19

Ngày 24/09/2021, chương trình Webinar 1: “Giáo dục bậc cao và Học thông qua phục vụ cộng đồng (SL/CEL) trong bối cảnh Covid-19” đã kết thúc thành công với sự tham gia của gần 80 đại biểu đến từ 57 trường đại học, cao đẳng và các tổ chức xã hội trong cả nước.

Đây cũng là sự kiện đánh dấu ra mắt của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam với hơn 170 thành viên đến từ 86 đại học, cao đẳng trên khắp cả nước.

Ngày 24/09/2021, Webinar “Học thông qua phục vụ cộng đồng SL/CEL trong bối cảnh Covid-19” với sự tham gia của 80 học giả từ 57 trường đại học trên khắp cả nước – đánh dấu hoạt động đầu tiên của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam, đã kết thúc thành công.

Các bài trình bày của các diễn giả đưa ra nhiều góc nhìn đa dạng, tham khảo các hoạt động đáp ứng với Covid-19 trên toàn cầu đến các khởi xướng của các đại học ở Việt Nam mới đây. Từ các lưu ý cho giảng viên hướng dẫn đến các vấn đề đạo đức và quản lý rủi ro ra sao khi giảng dạy e-SL/CEL trong bối cảnh đại dịch.

Dù thời gian cho phần thảo luận nhóm khá hạn chế, các học giả từ khắp mọi miền vẫn sôi nổi đưa ra nhiều ý tưởng đa dạng cho vai trò của giáo dục bậc cao, như lấp khoảng trống trong dịch vụ công hỗ trợ nhóm người yếu thế; thúc đẩy sự hợp tác giữa đại học và các tổ chức cộng đồng, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp; vai trò đi đầu trong chuyển đổi số cho giáo dục và cơ quan dịch vụ công; đến nguồn dữ liệu và nghiên cứu vận động chính sách.

Ý kiến chung của các học giả tham gia Webinar về vai trò của đại học – giáo dục bậc cao nói chung – là hãy tùy theo những nguồn lực, những điểm mạnh của từng trường, hỗ trợ phục vụ công và đóng góp cho công cuộc tái thiết đất nước – đã được xem như là tuyên ngôn của VNES. Điều đó có ý nghĩa hơn bao giờ hết chính trong giai đoạn này khi các cộng đồng dễ tổn thương, nền kinh tế quốc gia, ngân sách nhà nước, hệ thống chăm sóc sức khỏe và tâm lý con người hiện nay đều đã và đang kiệt quệ qua đại dịch.

Xin trích lại lời của bà Gianna Pomata – Cựu giáo sư Viện Lịch sử Y khoa, Đại học John Hopkins – “Đại dịch Cái chết Đen (Black Death) đã thực sự đánh dấu cái kết của thời kỳ Trung cổ, và bắt đầu một cái gì đó khác. “Cái gì đó” chính là thời kỳ Phục Hưng, và các đại học của ngày đó đã giúp xây dựng lại những nền kinh tế sụp đổ và những cộng đồng tan nát. Liệu khi Covid-19 qua đi, lịch sử sẽ viết lại những điều tương tự về vai trò của giáo dục bậc cao hôm nay?”

Các học giả, các đại học của Việt Nam cũng như trên thế giới, đã và đang cam kết sẵn sàng viết nên lịch sử đó.

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – xin hân hạnh đồng hành cùng các học giả và cơ sở giáo dục bậc cao trong sứ mạng này.

Hẹn gặp lại các học giả kết nối cộng đồng tại các webinar và sự kiện tiếp theo của mạng lưới VNES.

Tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)

Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID).

Mục tiêu chương trình

 • Hỗ trợ các thành viên VNES chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ môn học/dự án/hoạt động sẵn có sang phương pháp SL/CEL;
 • Hỗ trợ phát triển và thực hiện các môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm hoặc các hoạt động học tập có tính điểm khác cho các giảng viên, khoa, ngành các cơ sở giáo dục bậc cao đã đăng ký thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars).

Thời hạn nhận đề xuất tài trợ: 17:00 giờ ngày 16/10/2021

Công bố kết quả: Ngày 23/10/2021

Thông tin chi tiết: Xem các tài liệu “Thông báo chương trình tài trợ”; “Mẫu đề xuất tài trợ”; và “Mẫu đề xuất kinh phí dưới đây”

Liên hệ: Mọi thắc mắc vui lòng gửi đến email engaged.network@vietnamcampusengage.org

Lưu ý: Chương trình tài trợ là một trong các hoạt động nâng cao năng lực cho thành viên của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam. Đăng ký thành viên mạng lưới ở đây. Danh sách các trường, viện, cơ sở có thành viên VNES ở đây.