HỘI THẢO QUỐC GIA: PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG TRONG HỆ THỐNG ĐÀO TẠO CỦA GIÁO DỤC BẬC CAO

This image has an empty alt attribute; its file name is poster.jpg
 1. Bối cảnh:

2021 là một năm nhiều biến động. Ảnh hưởng mang tính toàn cầu của đại dịch đã tác động đến nhiều mặt, từ sức khỏe tinh thần đến thể chất, các vấn đề kinh tế, văn hoá, xã hội đời sống của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức đó, đại dịch cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục bậc cao có những chuyển mình tích cực và xích lại gần nhau để kết nối, cùng sáng tạo giải quyết vấn đề chung. 

Cũng trong năm 2021, với nỗ lực kết nối các trường đại học tham gia vào các hoạt động cộng đồng, VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – đã hoạt động rất hiệu quả trong việc nâng cao năng lực và thúc đẩy phát triển SL/CEL. Tính đến thời điểm hiện tại mạng lưới thu hút sự tham gia của hơn 300 thành viên là các giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự giáo dục bậc cao liên quan SL/CEL tại 120 trường đại học, cao đẳng, trung tâm, viện nghiên cứu tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các Học giả đến các vấn đề hỗ trợ và phục vụ cộng đồng.  

Để khép lại năm 2021 với nhiều dấu ấn, Hội thảo Quốc gia Phục vụ cộng đồng trong hệ thống đào tạo của giáo dục bậc cao – chương trình tổng kết của VNES năm 2021- được tổ chức vào ngày 14/01/2022 nhằm mục đích:

 • Kết nối, tăng cường trao đổi, thảo luận, chia sẻ học thuật và mô hình thực tiễn về SL/CEL trong nước và quốc tế; 
 • Chia sẻ các kinh nghiệm đưa mô hình SL/CEL vào hệ thống đào tạo của các đại học quốc tế (từ Hoa Kỳ, Ireland và Hồng Kông);
 • Tôn vinh các thành tựu của học giả Việt Nam trong hoạt động phục vụ cộng đồng;
 • Thông báo kết quả hoạt động trong năm 2021 và thảo luận các kế hoạch triển khai trong năm 2022 của VNES.
 1. Đơn vị tổ chức
 • Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục (Vietnam Campus Engage)
 • Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS)
 • Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng (DAU)
 1. Đơn vị tài trợ:
 • Quỹ viện trợ Ireland (IrishAid)  
 1. Đối tượng tham dự: 
 • Nhân sự lãnh đạo đại học và quản lý đào tạo, giảng viên và nhân sự đại học liên quan hoạt động kết nối cộng đồng
 • Thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam
 • Các tổ chức cộng đồng quan tâm và có hợp tác với các trường đại học
 1. Hình thức Hội thảo: Trực tuyến qua nền tảng Zoom
 2. Chương trình hội thảo:

Chuong-trinh-hoi-thao-quoc-gia-

 1. Thời gian: từ 8:30 am – 16:00 pm ngày 14 tháng 01, 2022
 2. Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh
 3. Link đăng ký: Link
 4. Thời hạn đăng ký: 17:00 pm ngày 8/1/2022

Nhân sự Đại học và Cộng đồng quan tâm lĩnh vực này nhưng chưa phải là thanh viên, xin vui lòng:

 • Đăng ký thành viên tại: Link
 • Tham gia vào group VNES tại: Link

Mọi thắc mắc liên quan đến hội thảo xin vui lòng liên hệ đến Ban điều phối qua email engaged.network@vietnamcampusengage.org. Sự tham gia của Quý vị sẽ đóng góp vào thành công cho chương trình. Ban điều phối rất mong nhận được sự quan tâm và hẹn gặp Quý vị tại Hội thảo. 

Trân trọng,

Ban điều phối VNES