[Vietnamese below]

Dear colleagues and VNES members,

On the occasion of Vietnam Teachers’ Day, November 20, 2021, VNES-Vietnam Network of Engaged Scholars-would like to send our best wishes to our colleagues. We wish you all the best: happiness, success, and commitment to your profession of sharing this knowledge and enthusiasm with future generations.

The VNES Coordination Board would like to take this opportunity to announce the Engaged Achievement 2021 and Engaged Scholar 2021 award program, which is an initiative of VNES led by the Vietnam Campus Engage (VCE) and the Center for Sustainable Development Studies (CSDS) under funding from Irish Aid.

The award recognizes and promotes the learning and research activities and initiatives of scholars who are VNES members through Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL). The reward includes small financial incentives to encourage scholars to begin and maintain these activities. Furthermore, VNES recognizes and glorifies these achievements to the entire network and the general public in order to promote the development of SL/CEL activities at higher education institutions.

Proposal submission deadline: 17:00 December 15, 2021

Awards structure

 • Engaged Achievement Award: for groups (large-scale programs/projects coordinated by university/college departments, faculties, etc.)
  • Award funds: 10,000,000 VND each prize.
 • Engaged Scholar Award: for individuals or small groups (subjects/activities/small projects led by a university or college professor or a small group of scholars). Students can also submit proposals for excellent student-led projects.
  • Award funds: 5,000,000 VND each prize.

[Vietnamese]

Kính gửi Quý đồng nghiệp, thành viên VNES,

Nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2021, VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam – xin gửi đến Quý đồng nghiệp lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý thầy cô sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn tận tâm trong sự nghiệp truyền đạt tri thức và nhiệt huyết cho các thế hệ mai sau.

Cũng nhân ngày tôn vinh các nhà giáo, Ban điều phối VNES xin thông báo về chương trình Giải thưởng Engaged Achievement 2021Engaged Scholar 2021 – một khởi xướng của VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – Vietnam Campus Engage (VCE) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

Ngoài sự tôn vinh và quảng bá cho hoạt động/khởi xướng học tập, nghiên cứu thông qua Học thông qua phục vụ cộng đồng (Service-Learning/Community-Engaged Learning SL/CEL) của quý học giả – thành viên VNES, giải thưởng bao gồm khoản hỗ trợ tài chính nhỏ nhằm khuyến khích các học giả phát triển và duy trì các khởi xướng này. Hơn thế, VNES ghi nhận thành tựu và chia sẻ thông tin những thành tựu này đến với toàn mạng lưới và đông đảo công chúng nhằm thúc đẩy phát triển hoạt động SL/CEL tại các cơ sở giáo dục bậc cao cũng như khuyến khích phát triển quan hệ đối tác đại học-cộng đồng.

Thời hạn nộp đơn đề cử: 17:00 Ngày 15/12/2021

Cơ cấu giải thưởng: 

 • Giải Engaged Achievement: dành cho các tập thể (các chương trình/dự án quy mô lớn do bộ môn, khoa, ngành trung tâm… thuộc trường đại học/cao đẳng)
  • Giá trị giải thưởng: 10.000.000 đồng/giải.
 • Giải Engaged Scholar: dành cho các cá nhân/nhóm quy mô nhỏ (Các môn học/hoạt động/dự án ở quy mô nhỏ do 1 giảng viên hoặc một nhóm giảng viên thuộc trường đại học/cao đẳng). Sinh viên/nhóm sinh viên cũng có thể được đề cử nếu là dự án xuất sắc do sinh viên khởi xướng.
  • Giá trị giải thưởng: 5.000.000 đồng/giải.

Thông tin chi tiết:

Tải Thông báo đề cử:

Tải Đơn đề cử:

VNES khuyến khích nhiều đơn vị, cá nhân từ nhiều vùng miền khác nhau tham gia Giải thưởng.

Hồ sơ đề cử Giải thưởng và các thông tin, tài liệu khác vui lòng gửi đến email: engaged.network@vietnamcampusengage.org với tiêu đề: Ứng cử Giải thưởng Engaged Achievement/ Engaged Scholar 2021 [tên đơn vị/cá nhân được đề cử].