GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN

Phát triển môn học/dự án/hoạt động Service-Learning/Community-Engaged Learning (SL/CEL)  dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng 

Service-Learning (SL): là một trải nghiệm học tập có cấu trúc, kết hợp hoạt động phục vụ cộng đồng với các mục tiêu học tập rõ ràng, có sự chuẩn bị, và có phản hồi (Jacob 1996; Seifer 1998; National Service-Learning Clearinghouse, 2007).

Community-Engaged Learning (CEL): mô tả sự hợp tác giữa đại học và những cộng đồng lớn hơn của họ [địa phương, quốc gia, toàn cầu] để trao đổi  kiến thức và nguồn lực cùng có lợi cho các bên trong bối cảnh quan hệ đối tác và tương hỗ (Carnegie Foundation, 2006).

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars – gọi tắt là VNES) bao gồm giảng viên, nhà nghiên cứu, lãnh đạo và nhân sự liên quan Service Learning/Community-Engaged Learning (Học thông qua phục vụ cộng đồng  – SL/CEL) tại các cơ sở giáo dục bậc cao ở Việt Nam. 

Chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL dành cho thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

 1. Mục tiêu chương trình: 
 • Hỗ trợ các giảng viên/thành viên VNES xây dựng đề cương và/hoặc kế hoạch chi tiết cho môn học/dự án/hoạt động SL/CEL: 
  • Môn học/dự án/hoạt động và các khởi xướng SL/CEL có tính điểm.
  • Dự án/thực tập/các hoạt động học tập SL/CEL có hình thức tính điểm khác. 
 • Hỗ trợ giảng viên hoàn thành mẫu đề xuất chương trình tài trợ Phát triển môn học/dự án/hoạt động SL/CEL  dành cho thành viên VNES
 1. Hình thức tư vấn: 
 • Tùy theo đặc điểm cụ thể của từng yêu cầu tư vấn, chương trình sẽ có các hỗ trợ theo hình thức thảo luận cá nhân/nhóm dựa trên nội dung ý tưởng/đề cương hoạt động của từng giảng viên/thành viên.
 1. Điều kiện tham gia:
 • Là thành viên VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng ;
 • Là giảng viên, nhân sự cơ sở giáo dục bậc cao tại Việt Nam, mong muốn khởi xướng và phát triển hoạt động giảng dạy theo phương pháp học thông qua phục vụ cộng đồng lồng ghép SL/CEL;
 1. Đăng ký chương trình tư vấn: 
 • Thời hạn đăng ký đợt 1: 17:00 Ngày 20/10/2021 (Ban tổ chức sẽ đóng đăng ký sớm trong trường hợp đã nhận đủ đơn đăng ký tư vấn đạt yêu cầu)
 • Link đăng ký: Link
 1. Liên hệ: engaged.network@vietnamcampusengage.org 

VNES – Mạng lưới Học giả Kết nối Cộng đồng Việt Nam (Vietnam Network of Engaged Scholars)  hoạt động trong khuôn khổ của Liên minh Học cùng cộng đồng (CELA), do Trung tâm Hợp tác và Phát triển Giáo dục – (Vietnam Campus Engage) và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Bền vững (CSDS) điều phối dưới sự tài trợ của Quỹ Viện trợ Ireland (Irish AID). 

Tìm hiểu thêm về VNES tại đây.Đăng ký tham gia VNES tại đây.